Online rezervace

Mimosoudní řešení sporů

V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, HAVANA - RESTAURANT, s.r.o. informuje spotřebitele o možnosti řešit případné spory vyplývající ze smluv uzavřených s HAVANA - RESTAURANT, s.r.o.  prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, internetová adresa www.coi.cz.
 
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Návrh může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u HAVANA - RESTAURANT, s.r.o. poprvé.
 
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.